Nee, het dagboek is echt eigendom van de patiënt. De patiënt of wettelijk vertegenwoordiger moet op het toestemmingsformulier aangeven dat jij mee mag schrijven.  Wel kunnen berichten met terugwerkende kracht in het dagboek worden gezet. De patiënt of meeschrijvers kunnen dus berichten uit het papieren dagboek met terugwerkende kracht in het dagboek overnemen.