Op dit moment is het Post-IC Dagboek specifiek ingericht voor gebruik op IC's. 

We zien zeker mogelijkheden om dit te gebruiken op andere afdelingen. We gaan hier op een later moment graag over in gesprek.