De meest eenvoudig te realiseren koppeling is het plaatsen van een webkoppeling op het bureaublad van het (IC)-personeel. Hiermee wordt het Post-IC Dagboek geopend en kan ingelogd worden door het personeel. De eerste keer dienen ze hiervoor een account aan te maken. Indien het beleid van het ziekenhuis zo is ingesteld dat inloggegevens onthouden kunnen worden, dan hoeft de verpleegkundige niet vaker in te loggen. 


Op dit moment ondersteunen we de meest recente versies van Safari, Firefox en Internet Explorer 11. Chrome heeft daarin de voorkeur.


Een verder gaande integratie is op een later moment mogelijk. Hierbij kun je denken aan een koppeling met het ADFS van het ziekenhuis zodat direct ingelogd kan worden door de verpleegkundige met hun eigen account. Of het mogelijk is om vanuit het EPD direct ingelogd te worden zal per EPD leverancier bekeken en ontwikkeld moeten worden. Dit is op dit moment nog niet mogelijk.