Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen proces en contactpersonen. Wij adviseren om dit formulier door de secretaresse te laten inscannen en in het EPD te plaatsen. Bepaal intern welk team het beste de introductie en het toestemmingsformulier kan laten tekenen door de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger.