Familieleden die de dagboekcode hebben ontvangen van de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger mogen meeschrijven, ongeacht in welk land ze wonen.