Stuur een email naar help@post-ic.nl met daarin het verzoek om de wettelijk vertegenwoordiger om te zetten. Voor het aanpassen hebben we het mailadres van de huidige vertegenwoordiger nodig en het mailadres van de nieuwe vertegenwoordiger.